Výsledky Přijímacího řízení

Děti, které JSOU PŘIJATY od školního roku 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řevnice, Mníšecká 676, Řevnice.

Registrační čísla přijatých dětí: 41, 64, 50, 80, 96, 72, 83, 82, 34, 59, 66, 55, 75, 27, 69, 63, 33, 71, 44, 56, 61, 97, 49, 58, 79, 70, 47, 90, 38, 43, 60, 65, 74, 48, 45,  53, 26, 40, 36, 28

Pozastavené řízení u reg. č.: 87, 89, 62

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho kopii. Schůzka s rodiči dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 bude ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 16:45 hod. v přízemí mateřské školy. Na schůzku přijďte, prosím, bez dětí.

 Děti, které JSOU PŘIJATY k individuálnímu vzdělávání reg. č.: 41,72,82,28

 Děti, které PŘIJATY NEBYLY, kapacita Mateřské školy Řevnice již byla zcela naplněna.

Registrační čísla nepřijatých dětí: 32, 68, 84, 52, 81, 92, 37, 73, 54, 95, 86, 85, 51, 91, 35, 29, 46, 93, 76, 77, 42, 30, 67, 78, 39, 57, 94, 25, 31, 88

V těchto případech bylo vydáno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě.Vyzvedněte si prosím rozhodnutí 10.6. v kanceláři školy od 8:00h do 16:00, spolu s ním dostanete stanovisko Městského úřadu.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje – žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů (obsahuje datum zveřejnění). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Datum zveřejnění:     10. 6. 2019

Neprašová Pavlína

Ředitelka mateřské školy