Prázdninový provoz

Vánoční prázdniny: PO 23. 12. 2019 – PÁ 3. 1. 2020
V Novém roce se sejdeme opět ve čtvrtek 6.1. 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny v ZŠ: PÁ 31. 1. 2020 – omezený provoz
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Jarní prázdniny (Praha – západ) v ZŠ: PO 2. 3. – PÁ 8. 3. 2020 – omezený provoz
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Velikonoční prázdniny: ČT 9. 4. – PÁ 10. 4. 2020
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2020

Byly zohledněny požadavky rodičů a efektivnost provozu/odevzdáno — dotazníků/.

27. týden                  1.7. – 4.7.
 
28. týden                 8.7. – 12.7.
29. týden          15.7. – 19.7.
30. týden          22.7. – 26.7.
31. týden          27.7. – 2.8.
32. týden          5.8. – 9.8.
33. týden          12.8. – 16.8.
34. týden          19.8. – 23.8.
35. týden                26.8. – 30.8.         

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY na měsíce červenec a srpen 2019.

 Při prázdninovém provozu určuji výši úplaty na základě obecného ustanovení – 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

ČERVENEC           27. týden    (4 pracovní dny)               28.  týden    (5 pracovních dnů)

Celkem 22 pracovních dnů v červenci, úplata poměrnou částí 9/22.

Na měsíc červenec stanovuji úplatu ve výši 288,- Kč.

(Úplata se hradí i v případě, že dítě navštíví MŠ pouze jeden den o prázdninovém provozu.)

SRPEN                    35. týden    (5 pracovních dní)

Celkem 22 pracovních dnů v srpnu, úplata poměrnou částí 5/22.

Na měsíc srpen stanovuji úplatu ve výši 160,- Kč.

 Platbu za přihlášené dítě na prázdninový provoz v červenci musí být uhrazena do  22. 6. 2019.

Složenku za poslední týden v srpnu vystaví vedoucí ŠJ v pondělí  26. 8. 2019.

 V Řevnicích  26. 4. 2019

Neprašová Pavlína