Přijímání 2019

Ředitelka MŠ Řevnice oznamuje, že podle zákona č. 561 / 2004 §34 odst. 2 se koná

Zápis dětí do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2019 / 2020

v pondělí 13. května 2019

v budově MŠ, Mníšecká ul. č. 676 – vchod z ulice J. Veselého

od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli vyplněnou žádost o přijetí,

rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Případně další dokumenty k prokázání rodinné situace rodiny.

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy