Informace pro rodiče

Důležité informace na září 2023 – ZDE
Vnitřní řád mateřské školy 2023 – ZDE

Režim zamykání hlavního vchodu do budovy

odemčeno :  7:00 –  8:30  hod. (příchod dětí do 8:20 hod.)
zamčeno :    8:30 – 12:30 hod.
odemčeno:  12:30  – 13:00 hod.

Děti, které odcházejí po obědě domů vyzvedávejte v příslušných třídách do 13 hodin.
zamčeno:    13:00 – 14:30 hod.

odemčeno:  14:30 – 17:00 hod.

Ke vstupu do mateřské školy se používá vchod z ulice J. Veselého.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

Pokud budou Vaše děti z MŠ vyzvedávat Vámi pověřené osoby, je nutné předat učitelce „Zmocnění k převzetí dítěte„. Tento doklad si vyplníte při schůzce v srpnu, dokument má platnost celý školní rok.

Dbejte prosím na vhodné oblečení dětí v MŠ a převlečení na vycházky. Nedávejte dětem pantofle a jiné nebezpečné oblečení, obutí a hračky. Označte dětem oblečení (stačí permanentní fix).

Je třeba mít náhradní oblečení.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – ZDE – doporučujeme rodičům, aby si prostudovali tento materiál připravený MŠMT, který popisuje základní požadavky pro děti předškolního věku.

Dokumenty ke stažení:
Plná moc převzetí dítěte z MŠ – ZDE