Distanční výuka

Vážení rodiče, jelikož neprobíhá ve třídách běžná výuka a pro předškolní děti je povinná školní docházka, připravili jsme pro Vás soubor výchovně-vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Budeme rádi, když s Vašimi dětmi nabídku absolvujete a doufáme, že pro ně bude přínosem i zábavou. Zmíněné cvičení, písně, básně apod. budeme s dětmi po návratu do běžného provozu opakovat a navážeme na následující obsah ŠVP. 

Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.

Těšíme se na brzké shledání opět v mateřské školce!

Team MŠ Řevnice

Informace pro další distanční výuku

Na další týden připravujeme distanční výuku, která bude rozdělena pro jednotlivé třídy.

Pro prohlédnutí předchozích týdnů distanční výuky zvolte ze stránek níže.