Distanční výuka

Vážení rodiče, jelikož neprobíhá v některých třídách běžná výuka a pro předškolní děti je povinná školní docházka, přicházíme s nabídkou výchovně-vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Budeme rádi, když s Vašimi dětmi nabídku absolvujete a doufáme, že pro ně bude přínosem i zábavou. Zmíněné cvičení, písně, básně apod. budeme s dětmi po návratu do běžného provozu opakovat a navážeme na následující obsah ŠVP. 

Potřebný materiál najdete v uvedených přílohách.

Těšíme se na brzké shledání opět v mateřské školce!

Team MŠ Řevnice

Týden 16.-20.11.2020:

Distanční výuku na tento týden, pro předškoláky ze všech tříd , připravily pí. učitelky Jana Černá a Kateřina Chvojková.

Jazyková výchova:

 • Rozvíjet schopnost pojmenovávat vnímané předměty a jevy- znát názvy potravin, některých jídel- „vaření s maminkou“
 • Rozhovory: Hádanky o jídlech- „Víš, co jíš?“
 • Poslech – „O červeném šípku“ viz. příloha
 • Dechová cvičení-Foukání, hluboké nádechy a výdechy- „foukej, foukej větříčku“
 • Artikulační cvičení: Hledej slova, která zní stejně-viz pracovní list
 • Sluchová cvičení:“Jakou hláskou začínají slova?“-pojmenuj předměty ve svém okolí a hledej počáteční hlásku
 • Vytleskej názvy různých jídel, které máš rád, urči počet slabik- „kolikrát tleskneme?“

Rozumová výchova:

 • Rozlišuj směr a vzdálenost, orientuj se v prostoru- „co je u tebe nejblíže, nejdále, vlevo, vpravo, nahoře, dole?“
 • Zahraj si s dospělým hru „Na slepé detektivy“- viz. příloha

TV:

 • Rozvoj motorických dovedností: lezení v podporu dřepmo (v rovině, pozvýšené ploše, stranou)
 • Pohybová hra „Štronzo“-viz příloha

Pracovní činnost:

Vytvoř sám sebe- viz pracovní list v příloze

Zkus mamince pomoci v kuchyni při vaření a uklízení

Grafomotorická cvičení:

 • „Jaký čaj maminka nalila do hrníčků“- viz. příloha

Hudební výchova:

Zrytmizuj si básničku hrou na tělo: Kdo si dělá rozcvičku,

ten je zdravý jako rybka.

Ten má dobrou

kondičku,

nesklátí ho žádná

chřipka

Přílohy:

 • O červeném šípku- příběh ke čtení
 • Náměty na hry
 • Pracovní listy- vytvoř sám sebe, hrníčky s čajem
 • Říkanka k rytmizaci

Pro stažení všech příloh na tento týden klikněte – ZDE