Sovičky

Charakteristika třídy

Třída Soviček se nachází v nejvyšším patře budovy. Třídu navštěvuje celkem 17 dětí. Třídní učitelkou je Olga Skramužská a Romana Burdová, školní asitentka Iva Belková

Charakteristika vzdělávání

Zaměřujeme se na rozvoj před-matematické gramotnosti a před – čtenářských dovedností. K tomu nám slouží různé hry, básničky a rytmizovaná říkadla. Velký prostor má v naší třídě i pravidelný komunitní kruh, při němž děti vyjadřují své potřeby, zážitky a nápady, od kterých se odvíjejí další aktivity. Každý den se věnujeme jazykovým chvilkám, které zahrnují uvolňování a motoriku mluvidel.

V rámci projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ nás budeme poznávat krásu příběhů schovaných v knížkách. Do tohoto projektu se zapojí i rodiče a prarodiče dětí, kteří do školky docházejí na „chvilku čtení“.

Do třídy pravidelně jedenkrát týdně dochází lektorka anglického jazyka, která formou her děti seznamuje s angličtinou

Charakteristika prostředí a podmínek třídy

Třída je opticky rozdělena na pracovnu a hernu. Herní část je vybavena kobercem a hračkami.
Je zde i odpočinkový koutek s knihovničkou. V pracovní části jsou stolečky se židličkami. V této části děti také svačí a obědvají.

Materiální podmínky

Vybavení třídy je pestré, hračky jsou umístěné tak, aby byly dostupné dětem. V herně máme velké boxy s různými stavebnicemi a legem, koutek s kuchyňkou a panenkami, ke hrám děti mohou využít i různé šátky a převleky.

Organizační podmínky

  • Děti se od 7 hodin scházejí na svém patře.
  • Provoz MŠ končí v 17:00h.
  • Každý den začínáme společným rituálem, při kterém se přivítáme a popřejeme si hezký den.
  • Naše činnosti se vzájemně prolínají, střídáme aktivity rušné s klidovými.
  • Děti mají k dispozici konvice s čajem,mlékem a vodou, ze kterých si mohou nalévat pití kdykoliv během dne.
  • Podporujeme samostatnost při oblékání, hygieně a stolování.