O nás

Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace
IČ: 71005803
DIČ: CZ71005803

Datová schránka: k2vkyud
Zřizovatel: Město Řevnice

Adresa: Mníšecká 676, 252 30 Řevnice

Ke vstupu do mateřské školy se používá vchod z ulice J. Veselého.

Režim zamykání hlavního vchodu do budovy: viz Informace pro rodiče

Ředitelka: Pavlína Neprašová

Provozní doba mateřské školy: od 7:00 – do 17:00 hodin

Letní/prázdninový provoz mateřské školy:  dle zájmu rodičů a provozních možností, zpravidla první 2 týdny v červenci.

Kapacita: 5 tříd, celkem 86 dětí

Loga tříd v Mateřské škole:


Email: msrevnice@centrum.cz

Další aktivity – podrobnosti viz Informace pro rodiče:

Hravá angličtinka –  vede lektorka pí. Brožová.

Práce s keramickou hlínou – lekce jednou za měsíc v Základní umělecké škole Řevnice, vede lektorka Blanka Lacigová.

Individuální logopedická prevence – každé pondělí a středu v odpoledních hodinách, vedou logopedické asistentky p.uč. Milena Chvojková a p. uč. Monika Kramolišová, obě spolupracují s klinickou logopedkou.

Profesionální divadelní představení, koncerty, kouzelník, varieté, hudební vystoupení atd.

Tématické besedy s rodiči, s odborníky ze zdravotnictví, poznáváme profese. 

Projektové dny a týdny.

Pořádáme výlety do okolních obcí (Karlštejn, Zadní Třebaň, Lety, Mořinka …) i do Prahy, do Muzeíí, divadel, galerií na výstavy, poznávací vycházky, exkurze. Navštěvujeme farmy – výlety za zvířátky. Polodenní i celodenní výlety autobusovou a železniční dopravou.

Spolupracujeme se Základní školou návštěvy v 1. třídách, v přípravné třídě.

Tělesná výchova škola je zapojena v projektu “Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”, v zimních měsících děti navštěvují tělocvičnu TJ Sokol.

Předčtenářská gramotnost úzce spolupracujeme s knihovnou Mořinka, paní knihovnice Lucie Chroustová přímo v MŠ pořádá čtenářské dílny.

Enviromentální výchova  koordinátorka p. uč. Dana Káchová.

Přehled hospodaření
Schválené výdaje na rok 2017 – ZDE
Schválený rozpočetna rok 2018 – ZDE
Schválený rozpočetna rok 2019 – ZDE