Konzultace pro rodiče nově přijatých dětí

Setkání s rodiči i dětmi nově přijatých do mateřské školy proběhne poslední týden v srpnu:

pro třídu Žabiček ve středu 26.8. od 9:00h do 17:00h

pro třídy Berušek, Motýlků, Soviček, Medvídků ve čtvrtek 27.8. od 9:00h do 17:00h

Třída, ve které bude vaše dítě zapsáno, bude zveřejněna na webu do 20. srpna, ve třídách kde jsou pouze nové děti /Medvídci, Žabky/, bude třeba rezervace na určitou hodinu volejte prosím na tel. číslo: 602 626 088.

Půjde o doplnění povinné dokumentace a předání případných individuálních informací o dítěti, také možnost prohlédnout si školku/třídu, do které vaše dítě od 1.září nastoupí. Seznámíte se s paní učitelkami a personálem, který bude vaše děti vzdělávat.

K této konzultaci přineste potvrzení od lékaře, že vaše dítě je schopno a může nastoupit do kolektivu /není třeba pokud jste měli již u zápisu v přihlášce potvrzené/ . Tiskopis je součástí přihlášky ke stažení v záložce Zápis.

Klasické třídní schůzky jsou naplánované pro všechny zákonné zástupce na 3. září 2020 od 16:30h.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konzultace pro rodiče nově přijatých dětí

Provoz školy v červenci, srpnu

Mateřská škola je v prázdninovém režimu otevřena celý měsíc červenec od 7.7. do 31.7. V měsíci srpnu je škola uzavřena.

Otevřeny jsou třída Žabek /pro děti ze žabiček a berušek/ a třída Berušek /pro děti z medvídků, motýlků a soviček/. Tyto skupiny se nebudou po celý červenec měnit.

Ranní příchod od 1.7. již umožněn vstup do budovy s rodičem s rouškou! Polední vydávání dětí stále na zahradě za dozoru učitelky. Odpolední odchod ze zahrady, případně si rodič vyzvedne dítě v budově.

Poslední týden v srpnu proběhnou konzultace na třídách s nově přijatými dětmi – paní učitelky, rodiče, děti. Termín bude upřesněn.

Přejeme teplé léto, plné zážitků s dětmi. Těšíme se na září, kdy se opět sejdeme.

Kolektiv mateřské školy

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy v červenci, srpnu

Akce v červnu

Hromadné akce , jako jsou divadélka nebo výlety letos již pořádat nebudeme, ale na děti čeká spousta jiných aktivit na zahradě školky, na které se již těšíme a připravujeme.

1.6. – MDD – sportovní den na zahradě, připravíme jednotlivá stanoviště u kterých se děti z jednotlivých tříd vystřídají a zasoutěží si.

16.6. – Fotografování tříd i jednotlivců od 8:30h

24.6. – Rozloučení s předškoláky v jednotlivých třídách.

Medvídci – Cestička do školy – plnění úkolů , opékání vuřtů, – stužkování.

Sovičky – Plnění zdatnosti předškoláka, předání osvědčení předškoláka – stužkování.

Motýlci – Pošlem Anku pro hádanku – plnění úkolů , opékání vuřtů, – stužkování.

26.6. – Rozlučka ve třídě Žabek – posezení u táboráku s opékáním vuřtů a zábavnými hrami. Od 17:00 do 20:00. S sebou pití, akce je pouze pro děti.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce v červnu

Obnovení provozu mateřské školy

Od pondělí 25.5. 2020 se za přísných hygienických podmínek, znovu otevře mateřská škola. Pokyny (dodatek ke školnímu řádu) ředitelky školy k otevření ZDE.

V celé mateřské škole proběhla ozonizace desinfekcí, prostory jsou pro pobyt dětí bezpečné, abychom zajistili ještě větší bezpečnost, po dobu dvou týdnů budeme přebírat děti od rodičů ve vstupní hale a vydávat na zahradě. Je přísný zákaz nošení plyšáků z domova. Seznamte s tímto prosím své děti. Odpolední provoz bude zajištěn pouze pro děti zaměstnaných rodičů!!

Dítě si do školky přinese:

  1. Čestné prohlášení rodiče o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte /viz. formulář v pokynech ředitelky str.4/
  2. pití v podepsané lahvičce na pobyt venku /v případě nutnosti bude pití doplněno/
  3. dostatek oblečení na převlečení
  4. jednu roušku v igelitovém sáčku do kapsáře.

P. Neprašová

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obnovení provozu mateřské školy

Žádost o pomoc

Děkujeme za opravu p. Šůrovi a p. Grundovi.

Ještě jedna tříkolka na opravu čeká…

Prosíme šikovné tatínky nebo dědečky, kteří jsou ochotni nám pomoci s opravou “vozového parku” /koloběžky, kola…/. Jedná se většinou o výměnu duší kol, nafouknutí a promazání. Jednotlivá kola si můžete odvézt a v klidu doma opravit. Případné dokoupené součástky proplatíme proti účtu.

Děkujeme za spolupráci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádost o pomoc

Školné do 30.6.2020

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY

v době přerušení provozu od 16.3. 2020 do 30.6.2020

Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, její snížení nebo prominutí obsahuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně. Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  

BŘEZEN provoz do 13.3. 2020 –  tj.10 pracovní dnů                 

Celkem 10 pracovních dnů v březnu, úplata poměrnou částí 10/22.

Na měsíc březen stanovuji úplatu ve výši 318,- Kč.

Na měsíc duben stanovuji úplatu ve výši      0,- Kč

Na měsíc květen stanovuji úplatu ve výši 184,- Kč

Celkem 5 pracovních dnů v květnu, úplata poměrnou částí 5/19.

 V měsíci červnu již platí stanovené školně 700,-Kč – úplatu hradí všechny děti  přihlášené do školního roku 2019/2020 děti  /i ty, které již od 25.5. 2020 nenastoupí/.

V případě, že zákonný zástupce zaplatil úplatu v plné výši, vzniká povinnost mateřské školy   /Po dohodě se zákonným zástupcem/ realizovat zápočet přeplatku do některého z příštích měsíců./

    V Řevnicích  16. 5. 2020                                                       Neprašová Pavlína

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školné do 30.6.2020

TROCHU JINÝ ZÁPIS DO ŠKOLKY

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 mohou letos zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v průběhu celé zákonem stanovené lhůtě od 2.5. do 16.5.2020. Budeme upřednostňovat, pokud je to možné, podání přihlášky do Mateřské školy v tomto pořadí:

  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem 
  3. doporučeně poštou
  4. osobně 14.5. 2020

Podrobné informace a dokumenty k vytištění naleznete v záložce ZÁPIS.

Pavlína Neprašová – ředitelka

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TROCHU JINÝ ZÁPIS DO ŠKOLKY

NABÍDKA ČINNOSTÍ OD PANÍ UČITELEK:

Milý rodiče, přicházíme s možnou nabídkou činností, které pomůžou vaše dítě dále rozvíjet a mohou pomoci zahnat „nudu“ během doby strávené v domácím prostředí.

– Zazpívejte si písničku, hrajte na hudební nástroj, poslouchejte hudbu, trénujte výslovnost

– namalujte obrázek – /POKRAČUJE SOUTĚŽ ZUŠ na téma MOJE MÍSTO /

– zarecitujte básničku, přečtěte zajímavou knihu, modelujte, PIŠTE A KRESLETE SI DENÍK – bude vám připomínat dny strávené společně

– společně pečujte o domácího mazlíčka a květiny, zasaďte si semínka a pozorujte je, vytvořte si jarní/velikonoční výzdobu

– vypracujte si pracovní listy pro předškoláka, – předškoláci si dokončí pracovní sešit KULIFERDA, trénujte správné držení tužky a správné sezení při práci i při jídle

– pomáhejte si při přípravě jídla, trénujte jíst příborem

– udělejte si z někoho apríl, uvolněte kreativní myšlení a fantazii

– zacvičte si, zatancujte, zahrajte deskovou, logickou, či karetní hru

– učte děti samostatnosti, společně si hrajte

 – mějte se rádi a užívejte vzájemné příležitosti

     Až se společně ve školce opět shledáme, budeme rádi, že nám vaše děti poví, co zajímavého, či nového se za tu dobu naučily.

Pěkné dny, team učitelek MŠ Řevnice.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NABÍDKA ČINNOSTÍ OD PANÍ UČITELEK:

NA CO SE TĚŠÍME V DUBNU

ZDRAVÍM VŠECHNY DĚTI A RODIČE, začínám titulkem Na co se těšíme……, jako každý měsíc – bohužel všechny aktivity, na které jsme se těšili a které jsme plánovali nejdou uskutečnit, z důvodů nebezpečné nákazy. Odpadají lekce plavání, keramiky, vítání jara s Morenou, divadla, přednášky pro rodiče, příprava na velikonoce, fotografování a hlavně setkávání se s kamarády a p. učitelkami.

Hlavně se těšíme až se všichni znovu setkáme – věřím, že jste všichni v pořádku a že tuto zkoušku ve zdraví přečkáme.

Všechno o co jsme přišli můžeme nahradit později a věřte, že to dětem vynahradíme! Teď, ale máte jedinečnou příležitost užívat si s vašimi dětmi a “jen” si třeba povídat, číst si, sedat celá rodina u jednoho stolu a to není málo!

Školka je teď prázdná a tichá, ale všichni se snaží připravit prostředí na návrat dětí a opravdu nezahálejí – pí. kuchařky a uklízečky všechno čistí, aby škola byla bezpečná a paní učitelky už připravují na návrat dětí pomůcky, projekty, hračky a všichni se na návrat do starých kolejí moc těší – to mi věřte.

INFORMACE: Pokud máte zájem vyzvednout si osobní věcí vašeho dítěte/dětí ve školce, můžete tak učinit v pondělí, středu, pátek – vždy od 10:00 do 14:00h – použijte horní vrátka z ulice K. Mündla a z okna ředitelny vám potřebné podám. / Někteří zde mají spoustu oblečení, boty, předškoláci si mohou vzít pracovní sešity pokud je nemají doma a dopracovat si v něm úkoly a složenky na platbu stravného. Mám zde i nakopírované materiály pro rodiče dětí, které půjdou do školy od pí. uč. z první třídy atd./ Případně vám vystavím žádost na ošetřovné, cokoliv budete potřebovat volejte i mimo stanovený čas tel.: 604847815

Všechny moc zdravím, myslím na vás a držte se !!

Pavlína Neprašová – ředitelka

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR
Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:  věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);  dbejte na pravidelný režim;  podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);  zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);  s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;  společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);  povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR
Zdroje a materiály Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání: • www.predskolaci.cz • www.detsky-web.cz • www.hrajeme-si.cz Výtvarné a tvořivé činnosti: • krokotak.com • www.tvorivedeti.cz • www.sikovny-cvrcek.cz • www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne Publikace:

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NA CO SE TĚŠÍME V DUBNU

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                                                                   V   Řevnicích 12. 3. 2020

Vážení rodiče,

po dnešním jednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto o dalších krocích souvisejících s šířením koronaviru.  

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEVNICE přistupuje k těmto opatřením následovně:

Od pondělí 16. března 2020 zrušen provoz školy.

Doba přerušení provozu se stanovuje na dobu neurčitou, předpokládané otevření bude stanoveno jako u základních škol.

Vydávání tiskopisu “Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)”. Pokud toto potvrzení pro svého zaměstnavatel potřebujete, neváhejte si jej vyzvednout v kanceláři školy.

Pavlína Neprašová – Ředitelka školy

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY