Projekty MŠ

Mateřská škola Řevnice se zapojila do projektů:

MŠMT díky národnímu plánu obnovy využilo finanční prostředky na digitalizaci škol a školek a v loňském kalendářním roce jim poskytlo finance na digitální učební pomůcky a pořízení mobilních digitálních zařízení. Cílem tohoto projektu je podpořit digitální kompetence pedagogů a všechny žáky vybavit do života základními digitálními kompetencemi.

==============================================================


Mateřská škola Řevnice se po předchozích třech kolech čerpání z fondů EU, které probíhalo v  letech 2017 – 2023, opět zapojila do projektu Šablony IV, spolufinancovaného Evropskou unií : „Šablony OP JAK – Zkvalitnění vzdělávání na MŠ Řevnice“
Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání.

1.I/1  Školní asistent MŠ- personální podpora, cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ. Poskytnout dočasnou personální podporu a zajistit větší podporu zejména u dětí ohrožených školním neúspěchem.

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

==============================================================

  • Celé Česko čte dětem

Všechny rodiče i prarodiče srdečně přivítáme do školky a poprosíme, aby dětem přečetli z oblíbené knihy z dětství, nebo z knihy, kterou čteme ve školce na pokračování. Přijít můžete kdykoli, nejlépe před spaním, po domluvě s paní učitelkou na třídě.

Informace k projektu:

http://celeceskoctedetem.cz/jak-se-zapojit/zapojeni-instituci/skolka?sent=1#institution-form

nebo v mateřské škole na nástěnce.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
 Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
 Jan Amos Komenský
 
Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!
Jiří Žáček
 

==============================================================

  •  „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky „

Projekt je realizován Českou obcí sokolskou.

Děti budou plnit jednotlivá cvičení ve sportovní hale, ve třídách a v přírodě.

Obsah projektu – je široká šála činností, do kterých jsou v mateřské škole děti zapojeny. Nácvik jednotlivých pohybových úkolů zařazených do cvičebních jednotek a jejich následné plnění. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových dovedností – chůze, běh, skoky, házení, chytání – tak ze základů cvičení na nářadí, či náčiní.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života.

http://sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti

==============================================================

  • Podpořte naši „Pohádkovou zahradu“

Milí rodiče, rádi bychom pro děti vytvořili příznivější podmínky pro hraní a objevování světa v rámci naší školkové zahrady. Za tímto účelem jsme oslovili místní projekční atelier Living in green, který má s návrhy prostor pro děti zkušenosti a dokáže se přizpůsobit našim požadavkům. Chtěli bychom pro děti společně vytvořit zahradu s přírodními herními prvky, které doplní stávající vybavení zahrady. Děti tak budou mít nové příležitosti pro objevování tajů přírody a bližší seznamování se světem.

Rádi bychom i vás do nové koncepce zahrady zapojili a to formou vašich návrhů, nápadů a postřehů, které můžete sdělit paním učitelkám kdykoli do konce měsíce dubna. Jelikož bude zahrada vznikat částečně svépomocí, budeme rádi, když přiložíte ruku k dílu, či se s námi podělíte o přebytečný materiál, který bychom mohli na zahradě využít.

Děti se zapojily již na podzim, kdy s nadací „Proměny“, tvořily jednotlivé projekty a dávaly návrhy na změny v zahradě. Z akce vznikla fotodokumentace, a jednotlivé návrhy co se dětem líbí a co méně, k tomuto materiálu budeme přihlížet v jednotlivých krocích, při tvorbě studie zahrady a pomůže nám vytvořit pohádkovou zahradu hlavně podle přání dětí.

Děti by si přály mít na zahradě  –  Plochu, kde by si mohly hrát s vodou. Vodotrysk.

Prostor pro konstruktivní hry s přírodninami.  Ovocné stromy.  Venkovní divadlo.

Jahodové záhonky – i bylinkové.  Více krmítek pro ptáčky.

S prací atelieru Living in green se můžete osobně setkat v areálu MŠ v Jílovém u Prahy, v areálu MŠ Na Balkáně na Praze 3, na dětském hřišti v Psárech nebo v Havlíčkových sadech v Řevnicích

==============================================================

  • JA Moje první peníze:

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Děti díky němu získají poznatky a dovednosti potřebné pro moudré nakládání s penězi.

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů.

Sada výukových materiálů vzdělávacího programu JA Moje první peníze obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.
==============================================================