Berušky

Ve třídě Berušek je zapsáno 18 dětí. Třídní učitelkou je Eva Haňkovská a Tereza Vinterová.

Ve třídě Berušek se vzdělávají převážně předškoláci.

Třída se nachází v prvním patře budovy, je orientovaná na jižní stranu a celá místnost je laděna do žluté barvy. V přední části třídy jsou umístěny tři výškově nastavitelné stolky určené pro kreslení malování, modelování, drobné tvořena stravování. V zadní části je koberec pro hry, cvičení a odpolední relaxaci. V herně mají děti možnost využívat množství stavebnic pro tvořivé konstruování a dětský nábytek je rozčleněný do hracích koutků a center aktivit, jako je domácnost, knihovna, ateliér, hry a kostky, pokusy – objevy, klidový koutek určený k relaxaci a u stolečku jsou dětem k dispozici manipulační a stolní hry. Předškoláci mají i svůj předškolní koutek se sešity a psacími potřebami.

Vybavení třídy plně vyhovuje náplni vzdělávání předškolních dětí, které zde mají možnost výběru z velkého množství dřevěných skládaček, puzzlí a stavebnic rozvíjejících prostorové a  matematicko-logické uvažování. K dispozici jsou různé labyrinty a drobné mozaiky, rozvíjející dětskou manipulační obratnost, zručnost a trpělivost.

  • Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ŠVP „Barevný strom poznání“.
  • Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby, seznamujeme děti s novými říkadly, písněmi a hádankami. S dětmi jedenkrát týdně pracuje logopedická preventistka Milena Chvojková.
  • Jsme zapojeni do projektu „ Česko čte dětem“, rodiče rádi uvítáme na čtení pro děti.
  • Jedenkrát týdně zařazujeme výtvarné činnosti.
  • Jedenkrát týdně probíhá ve třídě program „Hravá angličtinka“, kdy se s lektorkou Aničkou Kmentovou, seznamují s cizím jazykem.
  • Od října, jedenkrát týdně navštěvujeme tělocvičnu TJ Sokol, kde děti rozvíjí svou obratnost, zdatnost a zdravou soutěživost.
  • Často se věnujeme krátkým logohrátkám, motorice mluvidel, rytmizaci slov, sluchovým a dechovým cvičením.
  • Samozřejmostí je podpora správného držení psacího náčiní a grafomotorická cvičení.
  • V úzkém kontaktu jsme s třídou Medvídků, která sousedí s třídou Berušek na patře a děti se ráno scházejí a odpoledne rozcházejí z jedné třídy.
  • Třída Berušek je otevřena od 7:00h do 17:00h.