Medvídci

Popis prostředí třídy

Třídu Medvídků tvoří nejmladších 15 dětí. Třída se nachází v 1. podlaží budovy MŠ. Třída medvídků je nejmeší s nejmenším počtem docházejících dětí. Je prostor na individuální péči i díky možné pomoci asistentky pedagoga. Třída je vybavena účelným nábytkem a dostatečným množstvím hraček a výukových pomůcek. Část třídy s kobercem a je určena zejména ke  hrám, relaxaci a pohybovým aktivitám. Nejvíce využívané jsou molitanové hrací kostky, z nichž si děti staví či je používají k relaxaci, vybavená dřevěná kuchyňka, lego, dřevěné vláčkodráhy, autodráha, puzzle apod.                                                  Třídní učitelka Pavlína Neprašová, Eliška Ondřejovská a asistentka pedagoga Tereza Holá.

Režim třídy

7:00 – 7:30 příchod, volná hra dle zájmu dětí

8:00 – 9:00 komunitní kruh, seznámení s denním programem, pohybová chvilka

9:00 – 9:20 svačinka

9:20 – 9:50 řízená činnost

10:00 – 11:50 pobyt venku

12:00 – 12:20 oběd

12:20 – 13:00 hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 odpočinek, četba, poslech relaxační hudby

14:30 – 15:00 hygiena, odpolední svačina

15:00 – 17:00 pohybová chvilka, odpolední zájmová činnost, pobyt na zahradě, odchod dětí

Denní program zahrnuje i různé doplňkové akce, o kterých jsou rodiče informováni na nástěnce v šatně nebo prostřednictvím webových stránek školky. Patří sem např. tvoření v keramické dílně, pohybové aktivity v tělocvičně Sokola Řevnice, čtenářské dílny, divadelní představení v MŠ a různé tematicky zaměřené akce, kterých se mohou účastnit i rodinní příslušníci dětí. Jednou týdně probíhá angličtina v rámci ranních her.

Charakteristika vzdělávání

Děti jsou vzdělávány dle ŠVP Barevný strom poznámí, který je rozčleněn do čtyř hlavních bloků – „Když jsou stromy nejvíce barevné“ – PODZIM, „Co si stromy šeptají“ – ZIMA, „Na co se stromy těší“- JARO, „Jak si stromy hrají“- LÉTO.

Denní aktivity ve třídě střídáme s respektem na zájem a tempo dětí, obecně se snažíme vést děti k samostatnosti, lásce a úctě k lidem, přírodě i sobě samému.

Vzájemně diskutujeme, učíme se mít vlastní názor i respektovat ty ostatní. Velký prostor věnujeme tvoření v různých formách, kreslíme, malujeme, lepíme, stříháme, využíváme a kombinujeme různé materiály. Podporujeme děti v jejich fantazii a nápaditosti. Svými výtvory zdobíme třídu i ostatní prostory MŠ.

Také hodně zpíváme, používáme doprovodné nástroje, učíme se básničky a říkanky, čteme si, cvičíme, soutěžíme a hrajeme si. Rádi chodíme na procházky po okolí, k řece i do lesa a ve velké míře, využíváme zahradu školky.