Medvídci

Popis prostředí třídy

Třídu Medvídků tvoří 14 dětí, z toho je 7 děvčat a 7 chlapců. Věkové složení je 3 – 4 roky. Třída se nachází v 1. podlaží budovy MŠ. Je vybavena účelným nábytkem a dostatečným množstvím hraček a výukových pomůcek. Přední část třídy je pokryta novou PVC kritinou, jsou zde stolky, u kterých má každé dítě své místo a které slouží jak při obědech a svačinkách, tak k různým výtvarným a pracovním aktivitám. Zadní část místnosti je potažena kobercem a je určena zejména k hraní, relaxaci a pohybovým aktivitám. Nejvíce využívané jsou molitanové hrací kostky, z nichž si děti staví či je používají k relaxaci, dřevěná kuchyňka s nádobím a pokrmy, lego, dřevěné koleje s vláčky, autodráha, puzzle apod. Třídní učitelka je Tereza Vinterová a Dana Káchová.

Režim třídy

7:00 – 7:30 příchod, volná hra dle zájmu dětí

8:00 – 9:00 komunitní kruh, seznámení s denním programem, pohybová chvilka

9:00 – 9:20 svačinka

9:20 – 9:50 řízená činnost

10:00 – 11:50 pobyt venku

12:00 – 12:20 oběd

12:20 – 13:00 hygiena, příprava na odpočinek

13:00 – 14:30 odpočinek, četba, poslech relaxační hudby

14:30 – 15:00 hygiena, odpolední svačina

15:00 – 17:00 pohybová chvilka, odpolední zájmová činnost, pobyt na zahradě, odchod dětí

Denní program zahrnuje i různé doplňkové akce, o kterých jsou rodiče informováni na nástěnce v šatně nebo prostřednictvím webových stránek školky. Patří sem např. tvoření v keramické dílně, pohybové aktivity v tělocvičně Sokola Řevnice, čtenářské dílny, divadelní představení v MŠ a různé tematicky zaměřené akce, kterých se mohou účastnit i rodinní příslušníci dětí. Každý pátek s Hankou Brožovou, probíhá angličtina v rámci ranních her.

Charakteristika vzdělávání

Děti jsou vzdělávány dle ŠVP Barevný strom poznámí, který je rozčleněn do čtyř hlavních bloků – “Když jsou stromy nejvíce barevné” – PODZIM, “Cosi stromy šeptají” – ZIMA, “Na co se stromy těší”- JARO, “Jak si stromy hrají”- LÉTO. Denní aktivity ve třídě střídáme s respektem na zájem a tempo dětí, obecně se snažíme vést děti k samostatnosti, lásce a úctě k lidem, přírodě i sobě samému. Vzájemně diskutujeme, učíme se mít vlastní názor i respektovat ty ostatní. Velký prostor věnujeme tvoření v různých formách, kreslíme, malujeme, lepíme, stříháme, využíváme a kombinujeme různé materiály. Podporujeme děti v jejich fantazii a nápaditosti. Svými výtvory zdobíme třídu i ostatní prostory MŠ. Také hodně zpíváme, používáme doprovodné nástroje, učíme se básničky a říkanky, čteme si, cvičíme, soutěžíme a hrajeme si. Rádi chodíme na procházky po okolí, k řece i do lesa a ve velké míře, využíváme zahradu školky.