Zápis do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2023 / 2024 se konal ve středu 10. května

v budově Mateřské školy, Mníšecká ul. č. 676 – vchod z ulice J. Veselého

od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli vyplněnou žádost o přijetí,

rodný list dítěte, bydliště bude ověřeno na matrice Města Řevnice.

Případně další dokumenty k prokázání rodinné situace rodiny.

Zaregistrujte si, prosím, pořadí v registraci. – ZDE bude spuštěna 4.4.2023

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy

—————————————————————————————————————

Po dohodě se zřizovatelem – Město Řevnice – Ředitelka Mateřské školy Řevnice oznamuje, že podle zákona č. 561 / 2004 §34 odst. 2  konání

Zápisu do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2023 / 2024

V zápisu konaném ve středu  10. května 2023, mateřská škola PŘIJALA k 1.9. 2023 děti evidované pod těmito čísly: 48, 65, 46, 68, 50, 75, 67, 63, 82, 47, 79, 34, 33, 29, 64, 15, 56, 38, 16, 17, 61, 57, 36, 30, 27, 18, 39, 70, 69, 19, 20, 22, 43

k individuálnímu vzdělávání děti evidované pod čísly : 48, 65, 50, 34

NEPŘIJATÉ děti jsou evidované pod těmito registračními čísly: 23, 77, 24, 81, 66, 59, 35, 74, 73, 58, 49, 53, 25, 40, 37, 72, 54, 60, 45, 71, 31, 41, 26, 28, 62, 52, 51, 42, 80, 32, 55, 78, 21, 76, 44

Do dětské skupiny MYŠKY JSOU přijaty, děti pod těmito registračními čísly: 23, 77, 24, 81, 66, 59, 35, 74, 73, 58, 49, 53, 25, 40, 37, 72, 54, 60

Rozhodnutí o Nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí 15.6. od 10:00 – 12:00 a od 14:00 do 16:00h,

rozhodnutí o přijetí se tímto zveřejněním považuje za oznámené.

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy