Přijímání 2021 + OPATŘENÍ k zápisu

Po dohodě se zřizovatelem – Město Řevnice – Ředitelka Mateřské školy Řevnice oznamuje, že podle zákona č. 561 / 2004 §34 odst. 2  konání

Zápisu do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2021 / 2022

ve čtvrtek  13. května 2021

v budově Mateřské školy, Mníšecká ul. č. 676 – vchod z ulice J. Veselého

od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli vyplněnou žádost o přijetí,

rodný list dítěte, bydliště bude ověřeno na matrice Města Řevnice.

Případně další dokumenty k prokázání rodinné situace rodiny.

Osobní forma dodání dokumentů proběhne za dodržování všech hygienických opatření . Zaregistrujte si, prosím, pořadí v registraci.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

– Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky do Mateřské školy

  1. datovou schránkou
  2. emailem s elektronickým podpisem 
  3. doporučeně poštou
  4. osobně 13.5. 2021 – použijte rezervační systém

2.5. – 16.5. – Termín pro elektronické přijímání žádostí

  1. zašlete řádně vyplněnou přihlášku /k vytištění v dokumentech/
  2. neověřenou kopií rodného listu 
  3. potvrzení lékaře na přihlášce
  4. dokument nahlédnutí do spisu /k vytištění v dokumentech/ – bude obratem vrácen emailem s registračním číslem, pod kterým bude zveřejněno přijetí/nepřijetí na webu.

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy