Zápis do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2024 / 2025 se bude konat v pondělí 13. května

v budově Mateřské školy, Mníšecká ul. č. 676 – vchod z ulice J. Veselého

od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli vyplněnou žádost o přijetí,

rodný list dítěte, bydliště bude ověřeno na matrice Města Řevnice.

Případně další dokumenty k prokázání rodinné situace rodiny.

Zaregistrujte si, prosím, pořadí v registraci. – ZDE

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy

—————————————————————————————————————

Po dohodě se zřizovatelem – Město Řevnice – Ředitelka Mateřské školy Řevnice oznamuje, že podle zákona č. 561 / 2004 §34 odst. 2  konání

Zápisu do Mateřské školy Řevnice od školního roku 2024 / 2025

V zápisu konaném ve středu  10. května 2023, mateřská škola PŘIJALA k 1.9. 2023 děti evidované pod těmito čísly:

k individuálnímu vzdělávání děti evidované pod čísly :

NEPŘIJATÉ děti jsou evidované pod těmito registračními čísly: 

Do dětské skupiny MYŠKY JSOU přijaty, děti pod těmito registračními čísly: 

Rozhodnutí o Nepřijetí bude připraveno k vyzvednutí 15.6. od 10:00 – 12:00 a od 14:00 do 16:00h,

rozhodnutí o přijetí se tímto zveřejněním považuje za oznámené.

Neprašová Pavlína – ředitelka mateřské školy