Prázdninový provoz

Vánoční prázdniny: PO 23. 12. 2019 – PÁ 3. 1. 2020
V Novém roce se sejdeme opět ve čtvrtek 6.1. 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny v ZŠ: PÁ 31. 1. 2020 – omezený provoz
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Jarní prázdniny (Praha – západ) v ZŠ: PO 2. 3. – PÁ 6. 3. 2020 – omezený provoz
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!
Velikonoční prázdniny: ČT 9. 4. – PÁ 10. 4. 2020
Pobyt dítěte potvrďte nejméně 2 pracovní dny předem!

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2020

Bude upřesněn – vzhledem k přístavbě a modernizaci kuchyně, zřejmě bude zachován první a druhý týden v červenci a poslední týden v srpnu.

27. týden                  1.7. – 3.7. – ano
 
28. týden                 6.7. – 10.7. – ano
29. týden          13.7. – 17.7.
30. týden          20.7. – 24.7.
31. týden          27.7. – 31.7.
32. týden          3.8. – 7.8.
33. týden          10.8. – 14.8.
34. týden          17.8. – 21.8.
35. týden                24.8. – 28.8.  – ano    

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY na měsíce červenec a srpen 2020.

 Při prázdninovém provozu určuji výši úplaty na základě obecného ustanovení – 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

ČERVENEC           27. týden    (3 pracovní dny)               28.  týden    (4 pracovní dny)

Celkem 22 pracovních dnů v červenci, úplata poměrnou částí 7/22.

Na měsíc červenec stanovuji úplatu ve výši 223,- Kč.

(Úplata se hradí i v případě, že dítě navštíví MŠ pouze jeden den o prázdninovém provozu.)

SRPEN                    35. týden    (5 pracovních dní)

Celkem 21 pracovních dnů v srpnu, úplata poměrnou částí 5/21.

Na měsíc srpen stanovuji úplatu ve výši 167,- Kč.

 Platbu za přihlášené dítě na prázdninový provoz v červenci musí být uhrazena do 30.6.

Složenku za poslední týden v srpnu vystaví vedoucí ŠJ v pondělí .

 V Řevnicích  2. 3. 2020

Neprašová Pavlína