Motýlci

Třída – „Motýlci“

Charakteristika třídy:   Nacházíme se v 2. patře budovy školky. Sousedíme se třídou Soviček, která je oddělena posuvnými prosklenými dveřmi. Děti tak mají možnost stýkat se a komunikovat spolu.

Třídní učitelky: Dana Káchová a Valérie Šimková, školní asitentka Iva Belková

V naší třídě je zapsáno 19 dětí.

Ve třídě motýlků se vzdělávají převážně děti, které plní povinnou předškolní docházku a připravují se na roli školáka.

Další aktivity třídy: 

-od října každou St: dopolední cvičení v tělocvičně TJ Sokol-sebou prosíme vždy nosit       – batůžek, pití, vhodnou obuv a oblečení.

-Keramika v ZUS Řevnice, pod vedením Blanky Lacigové – ve St jednou za pět týdnů (sledujte nástěnky/ web kde bude termín pro naši třídu zveřejněn). V tento den děti batůžek nenosí.

Motýlkové děti jsou obohaceny o tyto činnosti : 

 • Divadelní představení v MŠ.
 • Batůžkové výlety – sledujte nástěnku kde bude zveřejněn termín.
 • Oslava tradic a svátků v Čechách – např. významné dny, Vánoce, Masopust,Velikonoce, aj.
 • Mikulášská besídka, Vánoční besídka pro rodiče školy, vystoupení pro seniory v ZUŠ
 • Vánoční dílny na zahradě MŠ s dětmi a jejich rodiči, rozsvícení Vánočního stromu s koledami.
 • Hostina pro zvířátka v zimě, nadílka v lese.
 • Celé Česko čte dětem – učitelky každodenně, babičky, dědečkové,
 • rodiče dle dohody na třídě.Vynášení Morany.
 • Celodenní výlet – celá MŠ.
 • Rozloučení s předškoláky.
 • A jiné zajímavé tematické aktivity.

Děti se učí hravou a zábavnou formou. Poznávají sami sebe, své okolí, učí se respektovat druhé, podporujeme dětská přátelství a vzájemnou pomoc. Rádi zpíváme, tančíme, tvoříme, vedeme děti k hudebně pohybovým činnostem, k dramatizaci.

Charakteristika vzdělávání:

 • Vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a ŠVP a TVP.
 • Pracujeme s tematickými celky, které v třídním vzdělávacím programu rozpracováváme do podtémat či projektů (v nich upřednostňujeme sled událostí během roku – narozeniny a svátky dětí, různé slavnosti spjaté s ročním obdobím, výročími a tradicemi)
 • Od prvního dne vytváříme rituály s dětmi, které jim dávají pocit bezpečí a jistoty, když se činnosti opakují (komunitní kruh, pravidelná četba, procvičování mluvidel, jazykovými chvilkami, pohybem atd.).
 • Na nástěnce vedle třídy je uvedena nabídka výuky v daném týdnu.
 • Vedeme děti k samostatnosti při běžných denních činnostech, ty plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí.

Charakteristika prostředí a podmínek třídy: 

Třída Motýlků je útulná, prosvětlená, prosluněná velká místnost, která je rozdělena kobercem na dvě části – klidovou se třemi stolky po šesti židličkách a hernu, kde si děti samy vytvářejí své stavební koutky při volné hře; stolečky se využívají pro stravování, výtvarnou, pracovní, polytechnickou, grafickou činnost, atd.

 • Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna s toaletami pro děti (zástěny zachovávají intimitu každého dítěte)
 • Pro učitelky je k dispozici výtvarný kabinet s veškerým potřebným vybavením pro tvořivé činnosti s dětmi
 • Ve školce, třídě, umývárně, zouvárně používáme piktogramy, které usnadňují pochopení pravidel, pohybu a činností po budově MŠ
 • Děti mají k dispozici dostatek knih, leporel, časopisů, logických a didaktických her, puzzle a jiné skládanky, či další jiné pomůcky. Děti vedeme k pravidlu, že vše co si vypůjčí, uklidí na své místo, a tak samy udržují pořádek.
 • Třída je velmi dobře a kvalitně vybavena úměrně danému věku – nábytkem, pomůckami, výtvarným a pracovním materiálem, nechybí klavír, hudební nástroje, tělovýchovné náčiní, dětská kuchyňka atd.

Našim cílem – vytvořit příjemné, bezpečné a podnětné prostředí třídy – „dobré klima“. Spokojené a šťastné děti, jež dělají pokroky, které budou těšit je i jejich rodiče.