Poděkování

Mateřská škola děkuje všem, kteří naší školce pomáhají, každá i malá pomoc je přínosem a přináší radost hlavně dětem, které školku navštěvují:

Školní rok 2022/2023

Mamince Adiny Jančáříkové za výtvarné potřeby pro děti.

Rodičům Aničky Šťastné dar 3 000,-Kč.

Všem rodičům, kteří neúnavně nosí papíry na volné kreslení pro děti.