Poděkování

Mateřská škola děkuje všem, kteří naší školce pomáhají, každá i malá pomoc je přínosem a přináší radost hlavně dětem, které školku navštěvují:

Školní rok 2022/2023

Mamince Aničky Pondělíčkové za kalendáře a drobnosti pro děti,

Rodičům Matěje Pírka za sportovní vybavení /míčky, překážky, žebřík, mety, kužely/,

Mamince Adiny Jančáříkové za výtvarné potřeby pro děti,

Rodičům Aničky Šťastné dar 3 000,-Kč,

Rodičům Jiříka Hrabánka dar 7 000,-Kč,

Děkujeme rodičům za příspěvky na adventních trzích,

Všem rodičům, kteří neúnavně nosí papíry na volné kreslení pro děti.