KLUB RODIČŮ – PLATBA

Na schůzce klubu rodičů 5.9., se odhlasovalo navýšení příspěvku na 1200,-Kč na obě pololetí. Při platbě, prosím, uvádějte variabilní symbol dítěte do poznámky.

Děkujeme za pochopení.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KLUB RODIČŮ – PLATBA

Nový školní rok 2023/2024

AKCE na ZÁŘÍ

Školní rok se zaměřením na enviromentální výchovu ve

Zvycích a tradicích – setkávání

4.9. – Začátek školního roku – přivítáme nové kamarády

Poznáváme školku a její okolí – vycházky

5.9. – Informační schůzka s rodiči + Klub rodičů 16.30h ve třídě žabiček.

Tenisová přípravka – v druhé polovině září

– info pí učitelka Eva Haňkovská, třída Berušek

23.9. – 770 LET v výročí města Řevnice, prezentace mateřské školky – stánek s výrobky, dílnička, představení dětí

26.9. – Divadélko v MŠ – TYGŘÍK

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový školní rok 2023/2024

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ

Poslední týden v srpnu se budeme těšit na individuální setkání s nově příchozími dětmi a jejich rodiči, kde si prohlédnete třídu, seznámíte se svojí paní učitelkou, vyplníte povinnou dokumentaci k nástupu. Setkání bude probíhat ve středu 30.8. pro třídy Motýlků, Soviček, Berušek, Medvídků a ve čtvrtek 31.8. pro třídu Žabiček od 9:00 do 16:00h – dle rozdělení do tříd je zveřejněno webu. Čas návštěvy je možné si telefonicky domluvit od pondělí 28.8. na třídních telefonech /žabičky: 602 626 088, motýlci a sovičky: 602 142 370, medvídci a berušky: 602 626 385/.

Třídní schůzky všech tříd v úterý 5. září.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

NÁMOŘNICKÉ LÉTO

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI OD 1.7. DO 19.7.

TŘÍDA ŽABIČEK – je otevřena pro děti z žabiček, soviček a motýlků

TŘÍDA BERUŠEK – je otevřena pro děti z berušek a medvídků

TŘÍDA MEDVÍDKŮ – je v provozu pro DS myšky

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

PŘEJEME VŠEM DĚTEM, RODIČŮM I OSTATNÍM. PŘEKRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ DOBRODRUŽNÝCH ZÁŽITKŮ, LETNÍ POHODY A ŠKOLÁKŮM ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO PRVNÍ TŘÍDY!

KOLEKTIV MŠ

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KRÁSNÉ PRÁZDNINY

PODĚKOVÁNÍ

Vedení školy a školní poradenské pracoviště ZŠ Řevnice by rádi poděkovali pedagogickému sboru mateřské školy Řevnice za ukázkovou přípravu předškoláků k budoucímu studiu na naší škole. Během zápisu se děti přirozeně zapojovaly a následovaly zadané instrukce, krásně zpívaly a recitovaly, kreslily a podepsaly si svoji kresbu, zvládly grafomotorická cvičení nebo základy počítání.

Mgr. Lucie Adamcová Kneidlová

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PODĚKOVÁNÍ

Výlet do ZVÍŘÁTKOVA

kam: Olešná u Hořovic

kdy: ve středu 21.června, odjezd 8.00h, návrat kolem 15.00h

kdo: všechny třídy

jak: autobusovou dopravou pana Matury – hrazena z Klubu rodičů/20 000,-tis./

s sebou: batůžek, pití, dobrůtku, pláštěnku

strava: dopolední a odpolední svačina zajištěna ze školní jídelny, oběd objednán v areálu zvířátkova, řízek s bramborovou kaší + pitný režim.

Vybíráme na vstupné a oběd 300,-Kč – pí. uč. Romana Burdová

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do ZVÍŘÁTKOVA

Ukázka vystoupení REBELEK

Ukázka sestavy soutěžního družstva, které bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních závodech v USA.

Děvčata REBELKY nám své umění předvedou ve středu 7.6. v 15:00h na zahradě školky.

Zveme všechny – přijďte se podívat!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukázka vystoupení REBELEK

Skreening slovní zásoby

V naší mateřské škole proběhne sreening slovní zásoby u vybraných kategorií dětí/4roky – 4,11m a 6let – 6,11m/. Výzkum zajišťuje NPI/národní pedagogický institut/, výsledkem zjišťování je celostátní slovní zásoba u dětí po kovidovém období.

Skreening proběhl 6.6. a další termín je 14.6. a 15.6., k vyšetření je nutný souhlas rodičů a nepovinný dotazník.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skreening slovní zásoby

Na co se těšíme v ČERVNU

„Celoroční projekt – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“ LÉTO

1.6. -MDD – DOPOLEDNÍ ZÁBAVNÁ POHÁDKOVÁ ZAHRADA

2.6. – Návštěva v prvních třídách ZŠ – nahlédnutí do výuky – třídy ŽABEK a BERUŠEK

7.6. – Vystoupení REBELKY – 15:00h, krátká ukázka vystoupení týmu, který bude reprezentovat ČR v USA

Projektové dny – BABKA KOŘENÁŘKA

12.6. – SOVIČKY, MOTÝLCI, MEDVÍDCI

13.6.- ŽABIČKY, BERUŠKY

14.6.,15.6. – Skreening slovní zásoby – Národní pedagogický institut

21.6. – celodenní výlet ZVÍŘÁTKOV

22.6. – Třídní rozlučka tříd Motýlků a Soviček

27.6. – Třídní rozlučka tříd Žabek, Berušek a Medvídků

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Na co se těšíme v ČERVNU