Mirákulum – celodenní výlet

V úterý 22.září plánujeme celodenní výlet do Mirákula. Jedná se o přeložený výlet z jarního období.

Pojedeme autobusovou dopravou p. Matury. Veškeré výdaje za dopravu, vstupné jsou hrazené z Rozvojového programu “Šablony II”- Projektový den.

Děti se sejdou v 7:15 na svých třídách, v 7:30 bude odjezd. Prosím, aby jste nedoprovázeli děti k autobusu, především mladší děti loučení, rozesmutní a mohou i plakat.

S sebou do sportovního batůžku: dostatek pití ve šroubovací lahvičce, která neteče!!!!, pláštěnku, dle uvážení u menších dětí náhradní spodní prádlo a tepláky, malou dobrůtku. Dvě svačiny dostanou ze školní jídelny. Oběd /řízek s kaší/ je zajištěn na místě. Dejte dětem pohodlné sportovní oblečení a pohodlnou obuv.

Další informace dostanete od pí. učitelek na třídě. Prosím o podepsání souhlasu s výletem na třídě.

Předpokládaný návrat mezi 16:00 h – 16:30 h.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mirákulum – celodenní výlet

AKCE NA ZÁŘÍ

Celý školní rok bude na téma „Barevný strom pohádek“

V září si budeme hrát s pohádkou „Boudo, budko“

1.9. – Začátek školního roku – přivítáme nové kamarády

Poznáváme školku a její okolí – vycházky

8.9. – Třídní schůzky – SE RUŠÍ!!! viz. níže

11.9. – Ukázková lekce Tenisové školičky – info viz. níže

15.9.  – „To jsme my“ – Gábina a Katka – hudební pohádkové vystoupení 10:00h – přivítání do nového školního roku.

17.9. – Bublinková šou na zahradě školky

22.9. – Celodenní výlet Mirákulum, doprava autobusem, sraz v 7:15h na třídách

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem AKCE NA ZÁŘÍ

Ukázková hodina Tenis a pobybové hry – Sportclubu Řevnice

Ukázková hodina tenisové školičky proběhne v pátek 11. září na kurtech za vodou.

Od 10:00 bude lekce pro Žabičky a Medvídky, od 10:45h bude pro Sovičky, Motýlky a Berušky. Dejte dětem tento den sportovní oblečení a sportovní obuv a do batůžku pití ve šroubovací láhvičce. Na ukázku práce s dětmi se mohou přijít podívat i rodiče.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukázková hodina Tenis a pobybové hry – Sportclubu Řevnice

Třídní schůzky – SE RUŠÍ

Třídní schůzky všech tříd, které se měly konat v úterý 8.9. 2020 se RUŠÍ.

Důvod změny je zvyšující se výskyt nákazy Covid 19, přibývající případy i v Řevnicích. Informace, které měly být sděleny na schůzkách budou předány všem rodičům v písemné podobě, proti podpisu zákonného zástupce.

Děkuji za pochopení. Neprašová P.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třídní schůzky – SE RUŠÍ

Konzultace pro rodiče nově přijatých dětí

Setkání s rodiči i dětmi nově přijatých do mateřské školy proběhne poslední týden v srpnu:

pro třídu Žabiček ve středu 26.8. od 9:00h do 17:00h

pro třídy Berušek, Motýlků, Soviček, Medvídků ve čtvrtek 27.8. od 9:00h do 17:00h

Třída, ve které bude vaše dítě zapsáno, bude zveřejněna na webu do 20. srpna, ve třídách kde jsou pouze nové děti /Medvídci, Žabky/, bude třeba rezervace na určitou hodinu volejte prosím v pondělí 24.8. na tel. číslo: 602 626 088.

Půjde o doplnění povinné dokumentace a předání případných individuálních informací o dítěti, také možnost prohlédnout si školku/třídu, do které vaše dítě od 1.září nastoupí. Seznámíte se s paní učitelkami a personálem, který bude vaše děti vzdělávat.

K této konzultaci přineste potvrzení od lékaře, že vaše dítě je schopno a může nastoupit do kolektivu /není třeba pokud jste měli již u zápisu v přihlášce potvrzené/ . Tiskopis je součástí přihlášky ke stažení v záložce Zápis.

Třídní schůzky jsou pro všechny zákonné zástupce na 8. září 2020 od 16:30h.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konzultace pro rodiče nově přijatých dětí

Provoz školy v červenci, srpnu

Mateřská škola je v prázdninovém režimu otevřena celý měsíc červenec od 7.7. do 31.7. V měsíci srpnu je škola uzavřena.

Otevřeny jsou třída Žabek /pro děti ze žabiček a berušek/ a třída Berušek /pro děti z medvídků, motýlků a soviček/. Tyto skupiny se nebudou po celý červenec měnit.

Ranní příchod od 1.7. již umožněn vstup do budovy s rodičem s rouškou! Polední vydávání dětí stále na zahradě za dozoru učitelky. Odpolední odchod ze zahrady, případně si rodič vyzvedne dítě v budově.

Poslední týden v srpnu proběhnou konzultace na třídách s nově přijatými dětmi – paní učitelky, rodiče, děti. Termín bude upřesněn.

Přejeme teplé léto, plné zážitků s dětmi. Těšíme se na září, kdy se opět sejdeme.

Kolektiv mateřské školy

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Provoz školy v červenci, srpnu

Akce v červnu

Hromadné akce , jako jsou divadélka nebo výlety letos již pořádat nebudeme, ale na děti čeká spousta jiných aktivit na zahradě školky, na které se již těšíme a připravujeme.

1.6. – MDD – sportovní den na zahradě, připravíme jednotlivá stanoviště u kterých se děti z jednotlivých tříd vystřídají a zasoutěží si.

16.6. – Fotografování tříd i jednotlivců od 8:30h

24.6. – Rozloučení s předškoláky v jednotlivých třídách.

Medvídci – Cestička do školy – plnění úkolů , opékání vuřtů, – stužkování.

Sovičky – Plnění zdatnosti předškoláka, předání osvědčení předškoláka – stužkování.

Motýlci – Pošlem Anku pro hádanku – plnění úkolů , opékání vuřtů, – stužkování.

26.6. – Rozlučka ve třídě Žabek – posezení u táboráku s opékáním vuřtů a zábavnými hrami. Od 17:00 do 20:00. S sebou pití, akce je pouze pro děti.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Akce v červnu

Obnovení provozu mateřské školy

Od pondělí 25.5. 2020 se za přísných hygienických podmínek, znovu otevře mateřská škola. Pokyny (dodatek ke školnímu řádu) ředitelky školy k otevření ZDE.

V celé mateřské škole proběhla ozonizace desinfekcí, prostory jsou pro pobyt dětí bezpečné, abychom zajistili ještě větší bezpečnost, po dobu dvou týdnů budeme přebírat děti od rodičů ve vstupní hale a vydávat na zahradě. Je přísný zákaz nošení plyšáků z domova. Seznamte s tímto prosím své děti. Odpolední provoz bude zajištěn pouze pro děti zaměstnaných rodičů!!

Dítě si do školky přinese:

  1. Čestné prohlášení rodiče o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte /viz. formulář v pokynech ředitelky str.4/
  2. pití v podepsané lahvičce na pobyt venku /v případě nutnosti bude pití doplněno/
  3. dostatek oblečení na převlečení
  4. jednu roušku v igelitovém sáčku do kapsáře.

P. Neprašová

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obnovení provozu mateřské školy

Žádost o pomoc

Děkujeme za opravu p. Šůrovi a p. Grundovi.

Ještě jedna tříkolka na opravu čeká…

Prosíme šikovné tatínky nebo dědečky, kteří jsou ochotni nám pomoci s opravou “vozového parku” /koloběžky, kola…/. Jedná se většinou o výměnu duší kol, nafouknutí a promazání. Jednotlivá kola si můžete odvézt a v klidu doma opravit. Případné dokoupené součástky proplatíme proti účtu.

Děkujeme za spolupráci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádost o pomoc

Školné do 30.6.2020

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY

v době přerušení provozu od 16.3. 2020 do 30.6.2020

Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, její snížení nebo prominutí obsahuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně. Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  

BŘEZEN provoz do 13.3. 2020 –  tj.10 pracovní dnů                 

Celkem 10 pracovních dnů v březnu, úplata poměrnou částí 10/22.

Na měsíc březen stanovuji úplatu ve výši 318,- Kč.

Na měsíc duben stanovuji úplatu ve výši      0,- Kč

Na měsíc květen stanovuji úplatu ve výši 184,- Kč

Celkem 5 pracovních dnů v květnu, úplata poměrnou částí 5/19.

 V měsíci červnu již platí stanovené školně 700,-Kč – úplatu hradí všechny děti  přihlášené do školního roku 2019/2020 děti  /i ty, které již od 25.5. 2020 nenastoupí/.

V případě, že zákonný zástupce zaplatil úplatu v plné výši, vzniká povinnost mateřské školy   /Po dohodě se zákonným zástupcem/ realizovat zápočet přeplatku do některého z příštích měsíců./

    V Řevnicích  16. 5. 2020                                                       Neprašová Pavlína

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školné do 30.6.2020