NA CO SE TĚŠÍME V DUBNU

ZDRAVÍM VŠECHNY DĚTI A RODIČE, začínám titulkem Na co se těšíme……, jako každý měsíc – bohužel všechny aktivity, na které jsme se těšili a které jsme plánovali nejdou uskutečnit, z důvodů nebezpečné nákazy. Odpadají lekce plavání, keramiky, vítání jara s Morenou, divadla, přednášky pro rodiče, příprava na velikonoce, fotografování a hlavně setkávání se s kamarády a p. učitelkami.

Hlavně se těšíme až se všichni znovu setkáme – věřím, že jste všichni v pořádku a že tuto zkoušku ve zdraví přečkáme.

Všechno o co jsme přišli můžeme nahradit později a věřte, že to dětem vynahradíme! Teď, ale máte jedinečnou příležitost užívat si s vašimi dětmi a „jen“ si třeba povídat, číst si, sedat celá rodina u jednoho stolu a to není málo!

Školka je teď prázdná a tichá, ale všichni se snaží připravit prostředí na návrat dětí a opravdu nezahálejí – pí. kuchařky a uklízečky všechno čistí, aby škola byla bezpečná a paní učitelky už připravují na návrat dětí pomůcky, projekty, hračky a všichni se na návrat do starých kolejí moc těší – to mi věřte.

INFORMACE: Pokud máte zájem vyzvednout si osobní věcí vašeho dítěte/dětí ve školce, můžete tak učinit v pondělí, středu, pátek – vždy od 10:00 do 14:00h – použijte horní vrátka z ulice K. Mündla a z okna ředitelny vám potřebné podám. / Někteří zde mají spoustu oblečení, boty, předškoláci si mohou vzít pracovní sešity pokud je nemají doma a dopracovat si v něm úkoly a složenky na platbu stravného. Mám zde i nakopírované materiály pro rodiče dětí, které půjdou do školy od pí. uč. z první třídy atd./ Případně vám vystavím žádost na ošetřovné, cokoliv budete potřebovat volejte i mimo stanovený čas tel.: 604847815

Všechny moc zdravím, myslím na vás a držte se !!

Pavlína Neprašová – ředitelka

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR
Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:  věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);  dbejte na pravidelný režim;  podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);  zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);  s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;  společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);  povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR
Zdroje a materiály Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání: • www.predskolaci.cz • www.detsky-web.cz • www.hrajeme-si.cz Výtvarné a tvořivé činnosti: • krokotak.com • www.tvorivedeti.cz • www.sikovny-cvrcek.cz • www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne Publikace:

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.