Školné do 30.6.2020

ROZHODNUTÍ  O  VÝŠI  ÚPLATY

v době přerušení provozu od 16.3. 2020 do 30.6.2020

Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, její snížení nebo prominutí obsahuje ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně. Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.  

BŘEZEN provoz do 13.3. 2020 –  tj.10 pracovní dnů                 

Celkem 10 pracovních dnů v březnu, úplata poměrnou částí 10/22.

Na měsíc březen stanovuji úplatu ve výši 318,- Kč.

Na měsíc duben stanovuji úplatu ve výši      0,- Kč

Na měsíc květen stanovuji úplatu ve výši 184,- Kč

Celkem 5 pracovních dnů v květnu, úplata poměrnou částí 5/19.

 V měsíci červnu již platí stanovené školně 700,-Kč – úplatu hradí všechny děti  přihlášené do školního roku 2019/2020 děti  /i ty, které již od 25.5. 2020 nenastoupí/.

V případě, že zákonný zástupce zaplatil úplatu v plné výši, vzniká povinnost mateřské školy   /Po dohodě se zákonným zástupcem/ realizovat zápočet přeplatku do některého z příštích měsíců./

    V Řevnicích  16. 5. 2020                                                       Neprašová Pavlína

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.